thang máy 450kg

thang máy 450kg

Mặt cắt ngang thang máy 450kg