thiết bị

September 17, 2017
Thiết bị thang máy

Thiết bị thường được sử dụng trong một chiếc thang máy

Cầu thang máy hiện nay trở thành công cụ thay đổi vị trí chính yếu, quan trọng ở các tòa quán karaoke. chính vì thế, vấn […]
November 2, 2017
Tủ điều khiển thang máy

Hệ thống điều khiển của thang máy

Thang máy mitsubishi được đưa vào dùng đối với các công trình cao tầng cũng như dân dụng. Nó có tính chính xác và độ an […]